Od dnia 1 maja 2014 r. aktualna strona internetowa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy  dostępna jest pod adresem szpzoz-olesnica.pl/

Dalej