. - Bezpłatne badania
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP
W 2009 roku, bezpłatnie udzielane są świadczenia zakontraktowane przez DOW NFZ, w zakresie:


 1) podstawowej opieki zdrowotnej,
 2) pielęgniarstwa środowiskowego,
 3) położnej środowiskowej,
 4) opieki zdrowotnej w szkołach (bez Gimnazjum nr 2 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych)
 5) leczenia stomatologicznego i ortodontycznego,
 6) badań USG – przepływy,
 7) innych badań USG*,
 8) badań rentgenowskich, w tym RTG zębów*,
 9) badań mammograficznych i cytologicznych,
10) badań EEG i EKG*,
11) badań spirometrycznych*,
12) badań audiometrycznych*,
13) badań laboratoryjnych*,
14) zdrowia psychicznego,
15) leczenia uzależnień od alkoholu,
16) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej: alergologii, diabetologii, kardiologii, okulistyki, ginekologii i położnictwa, neurologii dla dorosłych, neurologii dla dzieci, reumatologii, otolaryngologii, urologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo–ortopedycznej, dermatologii.
 
Świadczenia zdrowotne realizowane są na podstawie umów – kontraktów zawartych z DOW NFZ, w których określone są zasady i limity porad lub badań.
 
Pozycje oznaczone symbolem *
 - są to badania bezpłatne dla pacjenta, wykonywane na podstawie skierowania lekarza, za które płaci podmiot kierujący (lekarz, zakład opieki zdrowotnej).
 
Również badania wykonywane w poradni medycyny pracy są bezpłatne dla osoby korzystającej z jej świadczeń z tym, że:
- uczniowie, studenci, doktoranci itd. badani są na podstawie skierowań szkól i uczelni,
 a koszty badań pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
- pracownicy badani są na podstawie umów z zakładami pracy (pracodawcami), a koszty
 badań pokrywa strona zawierająca umowę z SZPZOZ w Oleśnicy,
- bezrobotni skierowani do badań przez Urząd Pracy w Oleśnicy – zakres badań i koszty
 określa stosowna umowa.
 
   
Dzisiaj 1 odwiedzający (24 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=