. - Instrukcja korzystania
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP

                                                                   Instrukcja korzystania

 
                                                          Linki
Odsy
łaczami na stronach internetowych są podkreślone fragmenty tekstu w kolorze niebieskim. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron, opisujących zazwyczaj pokrewne zagadnienia lub odwołania do adresów e-mail. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (fragment tekstu zmieni swój kolor i pojawi się podkreślenie tekstu) a następnie kliknąć
 lewy przycisk myszy.
Odsy
łaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.
 
                                                           Menu  
Z lewej cz
ęści strony wyświetlane jest menu serwisu, umożliwiające wywołanie wybranej strony serwisu lub funkcji narzędziowej serwisu. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy jeden z napisów np. SKARGI I WNIOSKI .Po kliknięciu na wskazywanym napisie, poniżej mogą pojawić się listy podmenu związanych z nim pozycji.

                                                     Wyszukiwanie
System posiada mo
żliwość
wyszukiwania informacji zarejestrowanych w bazie danych biuletynu.
Aby wyszuka
ć interesującą nas sprawę należy przejść do punktu menu Informacje podstawowe i polu SZUKAJ znajdującym w górnym prawym rogu wpisać interesującą nas frazę znakową. Po wpisaniu należy kliknąć na klawiszu SZUKAJ znajdują
cym sie obok wpisanej informacji
Efekty wyszukiwania widoczne b
ędą w następnym oknie, które się
pojawi. 

                                                     Nawigacja na stronie
Nawigacja na stronie odbywa si
ę za pomocą menu bocznego (lewego). Przemieszczanie się między pozycjami odbywa się przy pomocy myszy poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym napisie menu.
   
Dzisiaj 1 odwiedzający (28 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=