. - Elektroniczny Urząd Podawczy
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  => Dostarczanie dokumentów
  => Formularz elektroniczny
  => Instrukcja użytkownika
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP

Szanowni Państwo

 
Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) spełnia funkcję dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Aby skorzystać z udostępnionej usługi należy poza komputerem i połączeniem z Internetem posiadać bezpieczny podpis elektroniczny wydawany przez odpowiednie centra certyfikacji.
Po przesłaniu wypełnionego wniosku klient otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru, które zawiera m. in. unikalny elektroniczny numer dokumentu (skrót z dokumentu), dzięki któremu może sprawdzić stan realizacji danej sprawy. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) SZPZOZ akceptuje formaty elektroniczne wymienione w powyższym Rozporządzeniu
 
Do składania dokumentów w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450). Aktualnie system akceptuje certyfikaty wydane przez:
o      PCC CERTUM - Unizeto Technologies
o      SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa 
PCCE Sigillum - PWPW 


Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP)  realizuje ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
   
Dzisiaj 1 odwiedzający (29 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=