. - Projekty unijne
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP

 

                INFORMACJA o realizacji projektu dofinansowywanego przez UE, w ramach Priorytetu VIII „Zdrowie” nr WND-RPDS.08.01.00-032/08 pn. „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy”


Treść informacji w  załączniku


************************************************************************
                                              


                                              Informacja

o realizacji projektu pt. „ Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy” (w załączniku)    (plik pdf 733K)

 

nr wniosku: WND-RPDS.08.01.00-02-032/08.

***********************************

 

                                                                                                                                             


W marcu 2010 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podpisał z  dyrektorem SZPZOZ w Oleśnicy  umowę na realizację projektu, o którym mowa jest na wstępie. 
 

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakupy aparatury medycznej ujęte w projekcie a zakupione przed podpisaniem umowy w 2009 roku, podlegać będą dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, a mianowicie:

 

 

1) unit stomatologiczny z fotelem dla Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1, przy  ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy, za kwotę 39 400,00 PLN,

 

2) analizator biochemiczny dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Przychodni Rejonowej nr 2    przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy, za kwotę 78 110,00 PLN.

 

 

W latach 2010 – 2011, projekt przewiduje zakup aparatury medycznej, dla:

 

 

1) Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1, przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy:

 

 

 - w 2010 roku:

 

 

a) 1 unit stomatologiczny z fotelem,

b) 4 autoklawy parowe z dezynfektorami i zgrzewarkami,

c) 1 audiometr dla poradni otolaryngologicznej,

d) 1 aparat EEG (elektroencefalograf),

 

 

 - w 2011 roku:

 

 

 a) 1 mammograf dla pracowni mammograficznej,

 

 

2) Przychodni Rejonowej nr 2, przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy:

 

 

 -  w 2010 roku:

 

 

 a) 2 autoklawy parowe z dezynfektorami i zgrzewarkami,

 b) 2 wirówki laboratoryjne dla laboratorium,

 c) 1 autorefraktometr dla okulistyki,

 

- w 2011 roku:

 

 

 a) polomierz dla okulistyki,

 b) analizator hematologiczny (21 parametrowy) dla laboratorium,

 

3) Poradni Ginekologiczno – Położniczej, przy ul. Kilińskiego2 w Oleśnicy:

 

 

 -  w 2010 roku:

 

 

 a) 1 autoklaw parowy z dezynfektorem i zgrzewarką,

 b) 1 kardiotokograf,

 c) 1 kolposkop,

 

 

 -  w 2011 roku:

 

 

 a) aparat USG cyfrowy w technologii zapewniającej obrazowanie w trybie Color/Power Doppler,

 

 

4) Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Boguszycach 117:

 

 

 - w 2010 roku, 1 unit stomatologiczny z fotelem,

 

 

5) Gimnazjum nr 3, przy ul. Kochanowskiego 8 w Oleśnicy:

 

 

 - w 2010 roku, 1 unit stomatologiczny z fotelem,

 

 

6) Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Św. Jadwigi 1a w Oleśnicy:

 

 

 - w 2010 roku, 1 unit stomatologiczny z fotelem,

 

7) Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul. Paderewskiego 2 w Oleśnicy:

 

 

 - w 2010 roku, 1 unit stomatologiczny z fotelem,

 

 

8) Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 6, przy ul. Kleeberga 4 w Oleśnicy:

 

 

 -  w 2010 roku, 1 unit stomatologiczny z fotelem*.

 

 

* wszystkie unity stomatologiczne zamówione są w następującej konfiguracji:

 

 

  1) rękawy od dołu (przy panelu sterowniczym),

 

  2) mikrosilnik elektryczny ze światłem,

  3) kątnice na mikrosilnik ze światłem i chłodzeniem wewnętrznym z 3 końcówkami do skalingu,

  4) turbina bez światła,

  5) skaler piezoelektryczny,

  6) dmuchawko – strzykawka,

  7) lampa oświetleniowa 22 000 lux z regulacją natężenia oświetlenia,

  8) kompresor z osłoną wyciszającą (do 50 dB),

  9) sterownik nożny unitu i fotela,

10) ślinociąg wodny,

11) blok spluwaczki ze zdejmowaną misą,

12) ramię stolika z blokadą pneumatyczną,

13) fotel stomatologiczny,

14) lampa do utwardzania laków,

15) endometr,

16) piaskarka,

17) kamera wewnątrzustna z monitorem i wysięgnikiem.

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, uruchomienie (aparatury przewidzianej do zakupu w 2010 roku) oraz przeszkolenie personelu medycznego, który będzie obsługiwał tą aparaturę medyczną został ogłoszony w dniu 12 kwietnia 2010 roku nr postępowania o zamówienie publiczne: SZPZOZ/ZP/01/2010.

 

 

Realizacja zamówienia odbędzie się w dwóch terminach:

 

 

1) unity stomatologiczne i autoklawy - do 30 lipca 2010 roku,

2) pozostała aparatura medyczna       - do 30 czerwca 2010 roku.

 

 

Koszt realizacji projektu w latach 2009 - 2011:  1 844 874,13 PLN.

Wysokość dotacji z Unii Europejskiej:                1 445 367,42 PLN.

 

 

Następna informacja w sprawie realizacji projektu ukaże się w sierpniu 2010 roku.

 

 *******************************************************************************************       Informacja o projekcie ZPORR zrealizowanym przez SZPZOZ w Oleśnicy 
                                      stan na dzień 31.01.2008 roku                                


Autor: Stanisław Ptak
Projekt był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Informacja o projekcie nr Z/2.02/III/3.5.2/102/04:
„Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w SZPZOZ w Oleśnicy”, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

Projekt „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy”, został w zakresie rzeczowym wykonany w 100 %. Prezentacja zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach tego projektu we wszystkich jednostkach organizacyjnych na terenie miasta Oleśnicy i gminy Oleśnicy został zaprezentowany 6 listopada 2006 roku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 na kwotę 2 839 751,34 PLN, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, w tym:
1/ środki EFRR - 2 505 662,95 PLN,
2/ środki budżetu państwa - 334 088,39 PLN,
Całkowita wartość Projektu wyniosła: 3 346 983,93 PLN.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
ul. Mikołaja Reja 10
56-400 Oleśnica
Sekretariat tel. (071) 798-28-03, fax. (071) 314-35-07
Główny Księgowy (071) 798-28-05
e-mail:
szpzoz_ol@poczta.onet.pl

 


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w Priorytecie 3. Rozwój Lokalny, w poddziałaniu 3.5.2 Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia, przeznacza środki finansowe w wysokości 75 % , a budżet państwa
w wysokości 10 % kosztów projektów, przeznaczył środki finansowe w latach 2004 – 2006 na realizację celów takich jak:

1/ zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze małych miast i wsi,
2/ podniesienie standardu świadczonych usług medycznych,
3/ poprawa jakości wyposażenia oraz stanu budynków przychodni i ośrodków zdrowia.

Zrealizowany na podstawie umowy z dnia 12.10.2005 roku nr Z/2.02/III/3.5.2/102/04/U/100/05 projekt Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, obejmował następujące zadania: 

1/ docieplenie ścian budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ligocie Polskiej w gm. Oleśnica,
2/ wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy,
3/ wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy,
4/ modernizację oraz zakup nowych urządzeń medycznych m.in. sprzętu
do diagnostyki i sterylizacji,
a/ zakup aparatu cyfrowego ultrasonograficznego z funkcją Dopplerowską, do badań:
- narządów jamy brzusznej
- serca
- przepływów płynów ustrojowych,
- dzieci /bioder i głów/,
- tarczycy
- piersi,
b/ zakup zdalnie sterowanego aparatu cyfrowego z systemem cyfrowym obróbki zdjęć:
c/ zakup aparatu RTG zębowego,
d/ zakup 7 zestawów sterylizatorów parowych do gabinetów zabiegowych i stomatologicznych:,
5/ zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie, w tym:
a/ zakup sprzętu komputerowego wraz z programami bazowymi,
b/ zakup specjalistycznego programu medycznego CliniNet. 

Realizacja projektu zakończona została kontrolą inspektorów Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniach 18 i 28 maja oraz 04 czerwca 2007 roku. Podczas kontroli stwierdzono, że projekt został zrealizowany prawidłowo i zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.
Projekt w 2007 roku został ostatecznie rozliczony i SZPZOZ w Oleśnicy otrzymał końcowa refundacje wydatków z EFRR i budżetu państwa.
Również w 2007 roku, SZPZOZ w Oleśnicy spłacił w całości zaciągniętą w 2005 roku pożyczkę w BGK, w wysokości 2 000 000,00 PLN.

   
Dzisiaj 1 odwiedzający (30 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=