. - Ogłoszenia
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  => Utrudnienia w połączeniu telefonicznym
  => Zlecanie i realizacja transportu
  => Kontrole
  => Wyłączenie z eksploatowania parkingu
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP
Kiedy wezwać pomoc 

lekarską ?
 
 Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego zdefiniowany został w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 Zgodnie z definicja zawartą w ustawie:
 „stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego jest stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”.
 
Stan  ten sugerować może obecność jednego z poniższych objawów:
 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi,
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • masywny krwotok z dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe ( wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana, będąca efektem urazu,
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych należy wezwać zespół ratownictwa medycznego.
 
Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy zadzwonić:
 • z telefonu stacjonarnego na numer 999
 • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112
Informacje istotne dla pogotowia ratunkowego w trakcie zgłoszenia wypadku lub zachorowania podajemy zwięźle i rzeczowo.
Odpowiadamy ściśle na zadane przez dyspozytora pytania.
Po zgłoszeniu dyspozytora należy podać:
 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 • powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
 • kto potrzebuje pomocy (imię nazwisko, wiek, płeć)
 • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego (imię i nazwisko, numer telefonu)
 • odpowiadać dokładnie na zadane pytania dyspozytora
 • w określonych przypadkach należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń dyspozytora w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".
Pamiętaj nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki!
 
 W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia zdrowia, szczególnie w razie współistnienia choroby przewlekłej można skorzystać ze świadczeń pomocy doraźnej w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć szpitala.
Szpitalny oddział ratunkowy udziela pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się same. Pacjenci po wstępnej diagnostyce i leczeniu są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywania do innych placówek specjalistycznych, lub tez po uzyskaniu pomocy kierowani są do dalszego leczenia trybie ambulatoryjnym.
Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania oraz nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.
Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej
Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:
 • recepty na stosowane przewlekle leki
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.
Źródło: Informacja DOW NFZ.
   
Dzisiaj 1 odwiedzający (17 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=