. - Dostarczanie dokumentów
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  => Dostarczanie dokumentów
  => Formularz elektroniczny
  => Instrukcja użytkownika
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP

Udostępniony adres elektronicznej skrzynki podawczej.

http://epuap.gov.pl/wps/portal


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy  (7:45 – 15:15) do Sekretariatu  na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 
  3. Płyta CD/DVD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, DOCX, RTF, ODT
  2. XLS, XLSX, ODS
  3. TXT
  4. GIF, TIF, JPG, PNG
  5. PDF
  6. ZIP
  7. XML
  8. SVG
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 Dokumenty tworzone na podstawie Repozytorium
 
Skargi, Wnioski, Zapytania do Urzędu

   
Dzisiaj 1 odwiedzający (8 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=