. - Przychodnia nr 2
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  => Przychodnia nr 1
  => Przychodnia nr 2
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP

Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy:

 
1/ Rejestracja; tel. 071 798 28 46; 071 798 28 47; 071 798 28 48; 071 798 28 49.
 
2/ Poradnia ogólna /8 gabinetów/,
 
3/ Poradnie specjalistyczne:
     -  kardiologiczna,                                                         / parter/,
     -  okulistyczna                                                               / I piętro/,
     -  diabetologiczna                                                        / parter/,
     -  alergologiczna / z pracownią spirometryczną/    / parter/,

4/ Poradnia dla dzieci zdrowych
                                    / parter – wejście C/:
     - rejestracja, tel. 071 798 28 69,
     - gabinet pediatryczny,
     - punkt szczepień, te . 071 798 28 70,
 
5/ Centralne laboratorium analityczne
     kierownik mgr Iwona Olejnik, tel. 071 798 28 63,
     laboratorium – pracownia, tel. 071 798 28 64        / I piętro/,
 
6/ Pracownia USG .USG z f. Dopplera z kolorowym obrazowaniem:
     - badania przepływów - dr n. med. Przemysław Jaźwiec,
     - badanie serca - dr n. med. Andrzej Dołyk
     - badanie narządów jamy brzusznej: dr n. med. Irena Porębska, lek. med. Anna
        Kołacińska, dr n. med. Przemysław Jaźwiec,
 
7/  Pielęgniarki środowiskowe, tel. 071 798 28 67,
 
8/   Gabinet zabiegowy, tel. 071 798 28 57                    / I piętro/,
 
9/   Punkt optyczny, tel. 071 399 97 36,
 
10/ Pracownia EKG, tel. 071 798 28 58                         / I piętro/.
 
 
W skład struktury organizacyjnej Przychodni rejonowej nr 2 wchodzą także:
    - gabinety higieny szkolnej z punktami szczepień w oleśnickich szkołach
       /z wyjątkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum nr 2/,
   - gabinety stomatologiczne w oleśnickich szkołach,
 
a ponadto:
 
1/   Poradnia dla dzieci chorych przy ul. Kilińskiego 4 c w Oleśnicy:
     -  rejestracja,
     - 4 gabinety pediatryczne,
     - gabinet zabiegowy,
     - izolatka,
 
2/  Poradnia dla kobiet ul. Kilińskiego 2 w Oleśnicy:
     - rejestracja,
     - 2 gabinety ginekologiczne,
     - pracownia USG dla kobiet 
     - pracownia KTG.
 
3/  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Boguszycach 117:
     - rejestracja,
     - pracownia EKG,
     - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
     - gabinet stomatologiczny,
     - gabinet zabiegowy,
     - pielęgniarka środowiskowa

4/  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ligocie Polskiej 31:
      - rejestracja,
      - pracownik EKG,
      - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
      - gabinet stomatologiczny,
      - gabinet zabiegowy,
      - pielęgniarka środowiskowa.
   
Dzisiaj 1 odwiedzający (31 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=