. - Informacje teleadresowe
   
  Informacje podstawowe
  => Informacje teleadresowe
  => Certyfikat ISO 9001:2008
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP
                                                                Oleśnica, dnia 07.05.2009r.                                                                                                                       
                                                
 
                                                 S P I S 
numerów telefonów jednostek organizacyjnych , poradni i pracowni
Samodzielnego Zespołu Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej
w Oleśnicy.
 
 
1.      Administracja SZPZOZ w Oleśnicy - siedziba ul. M. Reja 10 ( wejście od strony   ul. 11 Listopada ) 
e-mail: szpzoz_ol@poczta.onet.pl, fax. nr 71 314 35 07

Lp.
Wyszczególnienie          Nr telefonu
1 Dyrektor 71 798 28 01
2 Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa
Pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania systemem jakości
71 798 28 08
3 Księgowość 71 798 28 05
4 Kadry 71 798 28 02
5 Kancelaria 71 798 28 03
6 Zamówienia publiczne 71 798 28 04

   
                                                                                                                         
2.      Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1 , ul. Ludwikowska 10 
     w Oleśnicy.
 
Lp
Wyszczególnienie
Nr telefonu
1
Rejestracja ogólna (do poradni i pracowni):
- lekarzy POZ,
- specjalistycznych:
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii urazowo – ortopedycznej,
- neurologii dla dorosłych,
- reumatologii,
- otolaryngologii,
- mammografi..
071 798 28 09
071 798 28 10
071 798 28 11
071 798 28 12
2
Rejestracja poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień
071 798 28 21
071 798 28 22
3
Rejestracja poradnie dermatologicznej
071 798 28 26
4
Rejestracja poradni gruźlicy i chorób płuc
071 798 28 27
5
Rejestracja poradni medycyny pracy
071 798 28 30
6
Poradnia neurologii dziecięcej i pracownia EEG
071 798 28 29
7
Pracownia RTG ogólna
071 798 28 40
8
Pracownia mammograficzna i RTG zębowy
071 798 28 41
9
Poradnia ortodontyczna
071 798 28 32
10
Poradnia stomatologiczna:
 
071 798 28 36
071 798 28 34
071 798 28 37
11
Pracownia EKG (gabinet zabiegowy)
071 798 28 42
12
Kierownik przychodni
071 798 28 15
                
 
 
 
 
3.      Przychodnia Rejonowa nr 2 , ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy:
 
Lp
Wyszczególnienie
Nr telefonu
1
Rejestracja ogólna (poradnie i pracownie):
- lekarzy POZ,
- okulistyczna,
- pracownia USG
071 798 28 46
071 798 28 47
071 798 28 48
071 798 28 49
2
Rejestracja do badań laboratoryjnych
071 798 28 64
3
Rejestracja do poradni alergologicznej
071 798 28 62
4
Pracownia EKG
071 798 28 58
5
Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
071 798 26 61
5
Kierownik przychodni
071 798 28 54
6
Gabinet zabiegowy
071 798 28 57
7
Punkt szczepień
071 798 28 70
8
Pielęgniarki środowiskowe
071 798 28 67
9
Poradnia dzieci zdrowych - rejestracja
071 798 28 69
 
4. Poradnia ginekologiczno położnicza w Oleśnicy, ul. Kilińskiego 2:
 
   - 071 798 28 78,
   - 071 798 28 79.
 
5. Poradnia dla dzieci chorych w Oleśnicy, ul Kilińskiego 4c:
 
Lp
Wyszczególnienie
Nr telefonu
1
Rejestracja
071 798 28 71
071 798 28 72
2
Gabinet zabiegowy
071 798 28 73
 
6. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Boguszycach:  – 071 314 90 64.
 
7. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ligocie Polskiej: – 071 314 87 96

   
Dzisiaj 1 odwiedzający (12 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=